Disclaimer

Disclaimer voor Sismatec BV

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Sismatec BV, zoals deze beschikbaar is gesteld door Sismatec BV. In deze disclaimer geven wij zoal aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u (de gebruiker) aanbieden.

Definities

 • Website: https://www.sismatec.nl/ en alle onderliggende pagina’s;
 • Gebruiker: bezoekers van de website;
 • Bedrijf: Sismatec BV de bevoegde uitgever van de webpagina; 


Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 • Sismatec BV werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
 • Sismatec BV geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
 • Sismatec BV biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
 • Sismatec BV is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.
 • Sismatec BV kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook geldt door het gebruik van de informatie op onze website.
 • Sismatec BV verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend.
 • Sismatec BV geeft de gebruiker toestemming om de informatie op onze website te verstrekken, zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sismatec BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op onze website te gebruiken.
 • Sismatec BV zal op de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Sismatec BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/van haar website;
  Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.